ENMEC บรรยายพิเศษ การทำรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Activity

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) ได้ให้เกียรติมาบรรยายการทำรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตหกรรม แก่คณาจารย์ของทางสาขาวิชาฯ นำโดย อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาฯ

ในแต่ละปีประเทศไทยนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมือสองจากประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น และจากประเทศอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ผ่านการใช้งานมาแล้วในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ระบบไฟฟ้าเดิมที่ติดมากับหุ่นยนต์เสื่อมสภาพ การซ่อมบำรุงส่วนระบบไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายสูงบางรุ่นไม่สามารถหาอะไหล่เปลี่ยนได้ แต่ทั้งนี้ชิ้นส่วนทางกลของหุ่นยนต์ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ การฟื้นฟูสภาพหุ่นยนต์อุตสาหกรรม(retrofit) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถปรับแก้ไขหุ่นยนต์ที่ระบบไฟฟ้าเสียหายแล้วให้กลับมาใช้งานได้เหมือนใหม่ การบรรยายในวันนีมีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับการ wiring ระบบไฟฟ้า โรบอทคอนโทรลเลอร์ เซอร์โวมอเตอร์ เอ็นโค๊ตเดอร์ เซอร์โวไดร์ว อินพุตเอาพุต การบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมือสองจากเยอรมัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.วารินทร์ ชลหาญ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมัน เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำรีโทรฟิต และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) โดย ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธาน EEC-HDC เมื่อปลายปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *