ผู้บริหาร ENMEC ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวง อว.

ผู้บริหาร ENMEC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 “ขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ม.บูรพา และกระทรวง อว.เป็นแม่งาน

Continue Reading