ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น NPM Alliance Group เข้าเยี่ยมชมโครงการรีโทรฟิต ศูนย์ ENMEC

Mr.Eiichi Takamatsu กรรมการบริหารกลุ่ม NPM Alliance Group ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธุรกิจในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ENMEC

Continue Reading