ENMEC บรรยายพิเศษ การทำรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) ได้ให้เกียรติมาบรรยายการทำรีโทรฟิตหุ่นยนต์อุตหกรรม แก่คณาจารย์ของทางสาขาวิชาฯ

Continue Reading

ประธาน EEC-HDC ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ศูนย์ ENMEC และงานรีโทรฟิตเครื่องจักร

ประธาน EEC-HDC เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC)

Continue Reading

แมคคาทรอนิกส์ บางพระ เข้าพบประธาน NPM Alliance Group

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ EEC-HDC (ENMEC) มทร.ตะวันออก เดินทางเข้าพบ ประธานกลุ่ม NPM Alliance Group

Continue Reading