ทุนการศึกษา SNC Former PCL.

Slider

รับสมัครทุนการศึกษา SNC ปีการศึกษา 2565 (แบบมีเงินเดือนระหว่างเรียนและปฏิบัติงาน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาแบบบูรณาการการทำงานและการเรียน จัดการศึกษาโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ร่วมกับ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตามรูปแบบ EEC Model Type A จบแล้วมีงานทำเงินเดือนสูง

🎯 เงื่อนไขการรับสมัคร- จบปวส.ช่างอุตสาหกรรม (ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)- ผลการเรียนระดับปวส.ไม่น้อยกว่า 3.0- สามารถฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงงานเอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ในวันจันทร์ถึงพฤหัส และเรียนวันศุกร์ถึงอาทิตย์ ณ มทร.ตะวันออก- รับเงินเดือนระหว่างฝึกปฏิบัติงานและได้รับทุนเรียนฟรีตลอดระยะเวลาการศึกษา

🎯 เงื่อนไขการพิจารณาให้ทุน-สอบข้อเขียนและปฏิบัติการวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ มทร.ตะวันออก-สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 23 มีนาคม 2565 -ผ่านการทดลองงาน ณ โรงงานเอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนเริ่มการศึกษา

สนใจเข้ารับการคัดเลือกทุน รับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565ได้ที่ https://forms.gle/zS8kLChibFGbByHRA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัตTel 081940927, ID Line: tassaphan

https://www.facebook.com/MechatronicsRMUTTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *